Đầu ghi hình IP Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7632NIEA Liên hệLiên hệ
ĐẦU GHI DS-7604NI-E1 2.470.000đ2.470.000đ
ĐẦU GHI DS-7608NI-E1 2.630.000đ2.630.000đ
ĐẦU GHI DS-7608NI-E2 3.345.000đ3.345.000đ
ĐẦU GHI DS-7604NI-E1/4P 3.620.000đ3.620.000đ
ĐẦU GHI DS-7616NI-E2 3.730.000đ3.730.000đ
ĐẦU GHI DS-7604HUHI-F1/N 3.790.000đ3.790.000đ
ĐẦU GHI DS-7608NI-E2/8P 5.705.000đ5.705.000đ
ĐẦU GHI DS-7608HUHI-F2/N 6.860.000đ6.860.000đ
ĐẦU GHI DS-7716NI-E4 7.020.000đ7.020.000đ
ĐẦU GHI DS-7616NI-E2/16P 8.505.000đ8.505.000đ
ĐẦU GHI DS-7732NI-E4 9.110.000đ9.110.000đ