(0)
Chào mừng đến với Camera giám sát Hải Phòng
BÁN HÀNG ONLINE
0904 522 088
(0)

Đầu ghi hình IP Hikvision

DS-7732PI-S4B

DS-7732PI-S4B

33.800.000 42.250.000

ĐẦU GHI DS-7616HUHI-F2/N

ĐẦU GHI DS-7616HUHI-F2/N

10.920.000 15.600.000

ĐẦU GHI DS-7608HUHI-F2/N

ĐẦU GHI DS-7608HUHI-F2/N

6.860.000 9.800.000

ĐẦU GHI DS-7604HUHI-F1/N

ĐẦU GHI DS-7604HUHI-F1/N

3.790.000 5.410.000

ĐẦU GHI DS-7732NI-E4/16P

ĐẦU GHI DS-7732NI-E4/16P

13.000.000 18.580.000

ĐẦU GHI DS-7732NI-E4

ĐẦU GHI DS-7732NI-E4

9.110.000 13.020.000

ĐẦU GHI DS-7716NI-E4

ĐẦU GHI DS-7716NI-E4

7.020.000 10.040.000

ĐẦU GHI DS-7616NI-E2/16P

ĐẦU GHI DS-7616NI-E2/16P

8.505.000 12.150.000

ĐẦU GHI DS-7616NI-E2

ĐẦU GHI DS-7616NI-E2

3.730.000 5.330.000

ĐẦU GHI DS-7608NI-E2/8P

ĐẦU GHI DS-7608NI-E2/8P

5.705.000 8.150.000

ĐẦU GHI DS-7608NI-E2

ĐẦU GHI DS-7608NI-E2

3.345.000 4.780.000

ĐẦU GHI DS-7608NI-E1

ĐẦU GHI DS-7608NI-E1

2.630.000 3.760.000

ĐẦU GHI DS-7604NI-E1/4P

ĐẦU GHI DS-7604NI-E1/4P

3.620.000 5.180.000

ĐẦU GHI DS-7604NI-E1

ĐẦU GHI DS-7604NI-E1

2.470.000 3.530.000