(0)
Chào mừng đến với Camera giám sát Hải Phòng
BÁN HÀNG ONLINE
0904 522 088
(0)

Đầu ghi Hikvion H265+

ĐẦU GHI DS-9664NI-I16

ĐẦU GHI DS-9664NI-I16

73.490.000 104.990.000

ĐẦU GHI DS-9632NI-I16

ĐẦU GHI DS-9632NI-I16

45.290.000 64.700.000

ĐẦU GHI DS-9664NI-I8

ĐẦU GHI DS-9664NI-I8

44.780.000 63.980.000

ĐẦU GHI DS-9632NI-I8

ĐẦU GHI DS-9632NI-I8

32.760.000 46.810.000

ĐẦU GHI DS-7732NI-I4

ĐẦU GHI DS-7732NI-I4

15.540.000 20.780.000

ĐẦU GHI DS-7716NI-I4

ĐẦU GHI DS-7716NI-I4

12.240.000 17.490.000

ĐẦU GHI DS-7732NI-K4/16P

ĐẦU GHI DS-7732NI-K4/16P

14.380.000 20.540.000

ĐẦU GHI DS-7732NI-K4

ĐẦU GHI DS-7732NI-K4

10.320.000 14.740.000

ĐẦU GHI DS-7716NI-K4/16P

ĐẦU GHI DS-7716NI-K4/16P

12.020.000 17.170.000

ĐẦU GHI DS-7716NI-K4

ĐẦU GHI DS-7716NI-K4

8.015.000 11.450.000

ĐẦU GHI DS-7632NI-K2

ĐẦU GHI DS-7632NI-K2

6.590.000 9.410.000

ĐẦU GHI DS-7616NI-K2/16P

ĐẦU GHI DS-7616NI-K2/16P

9.110.000 13.020.000

ĐẦU GHI DS-7616NI-K2

ĐẦU GHI DS-7616NI-K2

5.100.000 7.290.000

ĐẦU GHI DS-7608NI-K2/8P

ĐẦU GHI DS-7608NI-K2/8P

6.800.000 9.720.000

ĐẦU GHI DS-7608NI-K2

ĐẦU GHI DS-7608NI-K2

4.580.000 6.510.000

ĐẦU GH IDS-7604NI-K1/4P

ĐẦU GH IDS-7604NI-K1/4P

3.955.000 5.650.000

ĐẦU GHI DS-7604NI-K1

ĐẦU GHI DS-7604NI-K1

2.800.000 4.000.000